(BĐT) - Báo cáo về tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) trong nước của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, trong tháng 10, có 44 đợt đăng ký phát hành TPDN với tổng giá trị hơn 15.150 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng đầu năm, có 2.265 đợt đăng ký phát hành TPDN với tổng giá trị hơn 489.323 tỷ đồng.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Kết quả, trong tháng 10, có 90 đợt phát hành thành công, huy động được 9.504 tỷ đồng, tương đương 62,7% giá trị đăng ký. Doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng, bất động sản tiếp tục dẫn đầu trong hoạt động phát hành trái phiếu với tổng giá trị phát hành trong tháng 10 lần lượt đạt 3.706 tỷ đồng (kỳ hạn bình quân 6,08 năm) và 3.069 tỷ đồng (kỳ hạn bình quân 4,61 năm).

Từ 1/9/2020, sau khi Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 163/2018/NĐ-CP có hiệu lực, lượng TPDN phát hành giảm mạnh so với các tháng trước đó.