(BĐT) -  Theo báo cáo vừa được Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố, 8 tháng đầu năm 2020, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài đạt 330,2 triệu USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2019.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Trong đó, 86 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT), với tổng vốn đăng ký đạt gần 218,5 triệu USD (tăng 21,3% so với cùng kỳ); 25 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn tăng thêm là 111,8 triệu USD (tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2019).

Riêng trong tháng 8/2020, có 6 dự án mới được cấp GCNĐKĐT và 8 lượt dự án điều chỉnh, với tổng vốn đầu tư ra nước ngoài đăng ký mới và tăng thêm đạt 77,3 triệu USD, bằng 47,8% so với cùng kỳ năm 2019 và tăng gấp hơn 2,5 lần so với tháng 7/2020.

Các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 13 lĩnh vực. Trong đó, dẫn đầu là công nghiệp chế biến, chế tạo với tổng vốn đăng ký 225,7 triệu USD, chiếm 68,4% tổng vốn đầu tư (10 dự án đăng ký mới và 6 lượt điều chỉnh vốn). Lĩnh vực dịch vụ lưu trú ăn uống đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư 39,6 triệu USD, chiếm gần 12%. Tiếp theo là các lĩnh vực bán buôn, bán lẻ; thông tin truyền thông.

24 quốc gia, vùng lãnh thổ đã nhận đầu tư của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2020. Dẫn đầu là Đức với 4 dự án đầu tư mới, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 92,6 triệu USD, chiếm 28% tổng vốn đầu tư. Lào đứng thứ hai, với 86,7 triệu USD, chiếm 26,3%, tiếp theo là Myanmar, Hoa Kỳ, Singapore…