(BĐT) - Số liệu vừa được Tổng cục thuế công bố cho biết, tính đến hết 8 tháng, tổng thu ngân sách nhà nước ngành thuế ước đạt 752.615 tỷ đồng, bằng 60% so với dự toán, bằng 91,9% so với cùng kỳ năm 2019.
Số thu ngân sách trong 8 tháng đầu năm, đặc biệt là từ tháng 4 đến nay sụt giảm sâu. Ảnh: Internet

Số thu ngân sách trong 8 tháng đầu năm, đặc biệt là từ tháng 4 đến nay sụt giảm sâu. Ảnh: Internet

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 25.481 tỷ đồng, bằng 72,4% so với dự toán, bằng 64,4% so với cùng kỳ năm 2019. Thu nội địa ước đạt 727.134 tỷ đồng, bằng 59,6% so với dự toán, bằng 93,3% so với cùng kỳ.

Cũng theo cơ quan thuế, trong 8 tháng đầu năm 2020, kinh tế chịu tác động lớn của dịch bệnh Covid-19. Cùng với đó, việc triển khai thực hiện các gói giải pháp của Chính phủ để hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức, cá nhân bị tác động của dịch bệnh, hỗ trợ người nộp thuế gia hạn tiền thuế giá trị gia tăng, từ tháng 3 - 6/2020, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sau quyết toán năm 2019 và thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý I và quý II năm 2020 và tiền thuê đất đối với các nhóm ngành, nhóm doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh Covid-19 theo Nghị định số 41/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ đã làm sụt giảm sâu số thu ngân sách trong 8 tháng đầu năm, đặc biệt là từ tháng 4 đến nay.