(BĐT) - Theo thông tin mới nhất từ Cục Đầu tư nước ngoài, trong 8 tháng năm 2019, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài đạt 439,02 triệu USD, bao gồm cả vốn đăng ký mới và tăng thêm.
 
Tây Ban Nha xếp thứ 2 với 1 dự án lớn có vốn đầu tư ra nước ngoài là 59,8 triệu USD. Ảnh Internet

Tây Ban Nha xếp thứ 2 với 1 dự án lớn có vốn đầu tư ra nước ngoài là 59,8 triệu USD. Ảnh Internet

Trong đó, 102 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam đạt 339,49 triệu USD; 23 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư với vốn đầu tư Việt Nam tăng thêm là 99,53 triệu USD.

Xét theo lĩnh vực, lĩnh vực bán buôn, bán lẻ dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm là 96,68 triệu USD, chiếm 22% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ hai là lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản với 88,57 triệu USD, chiếm 20,2% tổng vốn đầu tư. Thứ ba là lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ với 83,36 triệu USD, chiếm gần 19% tổng vốn đầu tư.

Về địa bàn đầu tư, trong 8 tháng qua, Việt Nam đã đầu tư sang 30 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó, Australia là địa bàn dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài với 178,9 triệu USD, chiếm 40,7% tổng vốn đầu tư. Tây Ban Nha xếp thứ 2 với 1 dự án lớn có vốn đầu tư là 59,8 triệu USD, chiếm 13,6% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Hoa Kỳ, Campuchia, Singapore, Canada…