8 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu phân bón đạt trên 1 tỷ USD

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 8/2022, cả nước nhập khẩu 246.015 tấn phân bón, trị giá đạt 112,53 triệu USD, giá trung bình đạt 457,4 USD/tấn. Lũy kế 8 tháng đầu năm, lượng phân bón nhập khẩu của cả nước đạt trên 2,19 triệu tấn, trị giá trên 1,02 tỷ USD; giảm 31% về lượng nhưng tăng 12% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021.

Trong 8 tháng đầu năm 2022, Trung Quốc vẫn đứng đầu về thị trường cung cấp phân bón cho Việt Nam, chiếm 48,2% trong tổng lượng và chiếm 42,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước, đạt 1,06 triệu tấn, tương đương 434,27 triệu USD, giá trung bình 411,2 USD/tấn; giảm 26,9% về lượng, nhưng tăng 9% về kim ngạch và tăng mạnh 49% về giá so với cùng kỳ năm 2021.

Tiếp đến là thị trường Nga, chiếm 6,9% trong tổng lượng và chiếm 9,6% trong tổng kim ngạch, với 150.457 tấn, tương đương 97,72 triệu USD, giá trung bình 649,5 USD/tấn; giảm 42,3% về lượng, nhưng tăng 14,5% về kim ngạch và tăng 98,3% về giá so với 8 tháng đầu năm 2021.

Nhập khẩu phân bón từ thị trường Đông Nam Á đạt 179.822 tấn, tương đương 112,67 triệu USD, giảm mạnh 53,7% về lượng, giảm 15% kim ngạch so với cùng kỳ; chiếm 8,2% trong tổng lượng và chiếm 11% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.

Phân bón nhập khẩu từ thị trường FTA RCEP đạt 1,59 triệu tấn, tương đương 645,13 triệu USD, giảm 25,8% về lượng nhưng tăng 8,6% kim ngạch so với cùng kỳ; chiếm 72,7% trong tổng lượng và chiếm 63% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.

Nhập khẩu phân bón từ thị trường FTA CPTPP đạt 383.117 tấn, tương đương 130,95 triệu USD, giảm 7,2% về lượng nhưng tăng 56% kim ngạch so với cùng kỳ; chiếm 17,5% trong tổng lượng và chiếm 12,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư