(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, chi trả nợ của Chính phủ trong tháng 8/2021 khoảng 21.535 tỷ đồng; trong đó, trả nợ trong nước khoảng 21.065 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 470 tỷ đồng.
Đã chi trả nợ nước ngoài gần 39 nghìn tỷ đồng. Ảnh: Internet

Đã chi trả nợ nước ngoài gần 39 nghìn tỷ đồng. Ảnh: Internet

Lũy kế 8 tháng đầu năm, tổng trả nợ của Chính phủ khoảng 266.785 tỷ đồng; trong đó, trả nợ trong nước khoảng 227.843 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 38.941 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Chính phủ đã ký kết 2 hiệp định, tổng trị giá khoảng 98,6 triệu USD. Trong tháng 8/2021 đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 29,6 triệu USD. Lũy kế 8 tháng đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 845 triệu USD, tương đương khoảng 19.519 tỷ đồng; trong đó, cấp phát khoảng 559 triệu USD, cho vay lại khoảng 286 triệu USD.

Về công tác hội nhập và hợp tác tài chính, trong tháng 8, Bộ Tài chính đã thực hiện một số hoạt động nổi bật bám sát kế hoạch đề ra như: rà soát dự thảo Nghị định Ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt giữa Việt Nam và Lào; làm việc với Phó Chủ tịch ADB...