(BĐT) - Tháng 8/2021, xuất khẩu hải sản của Việt Nam đạt 224,8 triệu USD, giảm 22% so với tháng 7/2021 và giảm 24% so với tháng 8/2020. Lũy kế 8 tháng đầu năm, xuất khẩu hải sản đạt 2,1 tỷ USD, chiếm 38% tổng giá trị xuất khẩu thuỷ sản của cả nước và tăng 7% so với cùng kỳ năm 2020.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản (VASEP) cho biết, tháng 8/2021, xuất khẩu hải sản của Việt Nam giảm mạnh do hoạt động sản xuất bị đình trệ bởi giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhà máy chế biến giảm công suất, thiếu nguyên liệu sản xuất, chuỗi cung ứng gián đoạn, đi lại vận chuyển không thông suốt.

Xuất khẩu hải sản của Việt Nam bao gồm các nhóm sản phẩm: cá các loại khác (trừ cá ngừ và cá tra, chiếm 51,7% tổng giá trị xuất khẩu hải sản của Việt Nam); cá ngừ (chiếm 22,1%); mực, bạch tuộc (17%); cua, ghẹ và giáp xác khác (4,9%); nhuyễn thể hai mảnh vỏ (4,1%) và nhuyễn thể khác (trừ mực bạch tuộc và nhuyễn thể hai mảnh vỏ, chiếm 0,2%).

Tháng 8/2021, giá trị xuất khẩu tất cả các sản phẩm hải sản (trừ nhuyễn thể hai mảnh vỏ) đều giảm mạnh 2 con số (từ 19 - 48%) so với tháng 8/2020. Xuất khẩu nhuyễn thể khác giảm mạnh nhất 48%, xuất khẩu cá biển và cua ghẹ giảm lần lượt 30% và 25%. Duy nhất xuất khẩu nhuyễn thể hai mảnh vỏ tăng 36%.

Tuy nhiên, nhờ tăng trưởng dương những tháng trước đó nên lũy kế 8 tháng đầu năm nay, tổng giá trị xuất khẩu hải sản vẫn tăng 7% so với cùng kỳ năm 2020. Chỉ xuất khẩu cua ghẹ và nhuyễn thể khác giảm 4% và 36%, xuất khẩu các mặt hàng hải sản còn lại vẫn tăng trưởng dương từ 4 - 40%. Xuất khẩu nhuyễn thể hai mảnh vỏ tăng 40%, đạt 86,8 triệu USD; xuất khẩu cá biển khác, cá ngừ và mực bạch tuộc tăng lần lượt 5%, 13% và 4%.