(BĐT) - 8 hiệp hội doanh nghiệp (DN) vừa có công văn đóng góp ý kiến xây dựng Luật Công đoàn sửa đổi.
8 hiệp hội doanh nghiệp kiến nghị giảm phí công đoàn xuống còn 1%

Các Hiệp hội kiến nghị giảm kinh phí công đoàn xuống còn tối đa 1% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội và dùng toàn bộ kinh phí công đoàn chăm lo tốt hơn nữa cho người lao động. Đồng thời kiến nghị giảm tỷ lệ trích nộp kinh phí công đoàn xuống còn tối đa 1% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Các Hiệp hội đã tiếp cận được dự thảo lần 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công đoàn số 12/2012/QH13. Tuy nhiên, khi xem xét các nội dung trong dự thảo có những điều chưa phù hợp. Đó là có sự không đồng nhất giữa Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Công đoàn về kinh phí hoạt động của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; đóng thuế 2 lần; tỷ lệ nộp kinh phí công đoàn phải dựa trên điều kiện kinh tế xã hội từng thời kỳ và thay đổi của cơ sở tính quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội thời gian qua.

Các hiệp hội DN nêu trên gồm: Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, Hiệp hội Chè Việt Nam, Hiệp hội DN Hàn Quốc tại Việt Nam, Hiệp hội DN Điện tử Việt Nam, Hiệp hội Da giày - Túi xách Việt Nam, Hội Lương thực Thực phẩm TP.HCM và Hiệp hội DN Nhật Bản tại Việt Nam.