(BĐT) - Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình (Chủ đầu tư - Bên mời thầu) cho biết, từ ngày 8/9/2020 đến ngày 2/10/2020, đơn vị phát hành hồ sơ mời thầu Gói thầu Mua sắm y dụng cụ lắp đặt cố định xương năm 2020 - 2021 thuộc Dự án cùng tên, giá dự toán 721,104 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu gồm 1.630 mặt hàng, sử dụng vốn nhà nước, nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện. Nhà thầu được lựa chọn theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, không qua mạng, phương thức một giai đoạn, hai túi hồ sơ.