(BĐT) - UBND TP.HCM cho biết, đến hết ngày 31/7/2020, Thành phố đã giải ngân 20.059,960 tỷ đồng, đạt 47,6% tổng kế hoạch vốn đã giao (42.139,316 tỷ đồng), cao hơn về giá trị tuyệt đối lẫn tỷ lệ giải ngân so với cùng kỳ năm 2019.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tính cả khối lượng hoàn thành chưa quyết toán và số vốn đã chi cho các dự án nhưng chưa hoàn trả tạm ứng là 1.470,199 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 51,1% kế hoạch vốn đã giao.

Để thực hiện hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công, từ đầu năm đến nay, TP.HCM đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, thường xuyên theo dõi tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công. Tuy nhiên, so với yêu cầu của Chính phủ, của lãnh đạo Thành phố và bối cảnh hiện nay, kết quả giải ngân vẫn chưa đạt yêu cầu, chưa trở thành nhân tố then chốt để vực dậy kinh tế Thành phố.

Nguyên nhân chủ yếu là do công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của các chủ đầu tư trên địa bàn còn chậm, kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn. Bên cạnh đó, công tác triển khai thực hiện và giải ngân vốn ODA vay lại của các dự án còn vướng về mặt thủ tục.