(BĐT) - Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 7 tháng đầu năm 2020, cả nước đã lắp đặt 19.810 dự án điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 541,66 MWp.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Lũy kế đến nay, 42.187 dự án điện mặt trời mái nhà đã đưa vào vận hành với tổng công suất là 925,8 MWp. Số tiền điện đã thanh toán cho khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà là 374,2 tỷ đồng.

Bên cạnh khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời mái nhà, Tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng, thúc đẩy tiến độ các dự án nguồn điện và lưới điện. Với đầu tư nguồn điện, trong tháng 7, Tập đoàn đã hoàn thành phát điện thương mại Dự án Điện mặt trời Phước Thái 1 và đang tiến hành nghiệm thu hoàn thành công trình. Với lưới điện, lũy kế 7 tháng năm 2020, Tập đoàn đã khởi công được 81 công trình và hoàn thành đóng điện 63 công trình lưới điện 110 - 500 kV (gồm 8 công trình 500 kV, 7 công trình 220 kV, 48 công trình 110 kV).