(BĐT) - Theo báo cáo nhanh của Cục Đầu tư nước ngoài (ĐTNN) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 7 tháng đầu năm 2020, tổng vốn đầu tư ra nước ngoài (ĐTRNN) đăng ký mới và điều chỉnh của Việt Nam đạt 252,9 triệu USD, bằng 91,2% so với cùng kỳ năm 2019.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Trong đó, 80 dự án đăng ký mới với tổng vốn là 206,3 triệu USD (tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2019) và 17 lượt dự án điều chỉnh với tổng vốn tăng thêm là 46,6 triệu USD (bằng 47,9% so với cùng kỳ năm 2019).

Riêng trong tháng 7/2020, 10 dự án đăng ký mới và 3 lượt dự án điều chỉnh, với tổng vốn là 30,3 triệu USD, bằng 72,1% so với tháng 6/2020 và bằng 32,1% so với cùng kỳ năm 2019 (do trong tháng 5/2020 có dự án của Công ty TNHH Vonfram Masan (Đức) với quy mô vốn ĐTRNN lớn, đạt 91,5 triệu USD).

Về lĩnh vực đầu tư, các nhà đầu tư Việt Nam đã ĐTRNN ở 14 lĩnh vực. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với 8 dự án đăng ký mới và 4 lượt điều chỉnh vốn, tổng vốn đăng ký là 178,7 triệu USD, chiếm 70,7% tổng vốn đầu tư. Lĩnh vực dịch vụ lưu trú ăn uống đứng thứ 2, với tổng vốn đầu tư 15,9 triệu USD, chiếm 6,3%. Tiếp theo là các lĩnh vực thông tin truyền thông, bán buôn bán lẻ.

Về địa bàn đầu tư, trong 7 tháng đầu năm 2020 có 24 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam. Dẫn đầu là Đức (4 dự án đầu tư mới, tổng vốn đăng ký đạt 92,6 triệu USD, chiếm 36,6% tổng vốn đầu tư). Myanmar đứng thứ hai, với 38,3 triệu USD, chiếm 15,1%. Tiếp theo là Hoa Kỳ, Singapore, Lào...