(BĐT) - Tổng cục Thuế cho biết, lũy kế cả năm 2019, tổng thu do cơ quan thuế quản lý là 1.275.868 tỷ đồng, bằng 109,2% dự toán, tương ứng mức vượt thu 107.768 tỷ đồng. Toàn bộ 63/63 địa phương đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đây là năm đầu tiên sau nhiều năm cơ quan thuế đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu. Trong đó, thu ngân sách trung ương vượt 1,4% so với dự toán, thu ngân sách địa phương vượt 15,3%.

Cục Thuế Phú Yên là một trong những đơn vị có số thu vượt dự toán cao nhất cả nước. Đến ngày 31/12/2019, đơn vị thu đạt 6.300 tỷ đồng, bằng 183% dự toán. Trong đó, số thu nội địa trừ dầu, tiền sử dụng đất, hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết đạt 4.100 tỷ đồng, bằng 144% dự toán pháp lệnh.

Đứng thứ hai về mức vượt thu là Cục Thuế tỉnh Nghệ An. Kết thúc năm 2019, tổng số thu nội địa trên địa bàn do Cục Thuế tỉnh Nghệ An quản lý đạt 14.693 tỷ đồng, bằng 135% dự toán. Hầu hết các khoản thu đều tăng, 13/15 khoản thu hoàn thành vượt dự toán được giao... Một số khoản vượt cao như: thu từ công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh vượt 5% dự toán; lệ phí trước bạ vượt 32% dự toán; thu thuế bảo vệ môi trường vượt 21%; tiền thuê đất vượt 42%...

Năm 2019 tiếp tục là năm ngành thuế Đắk Lắk ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước do đơn vị thực hiện đến 31/12/2019 ước đạt 6.910 tỷ đồng, bằng 127% dự toán. Trong đó, nhiều khoản thu tăng cao so với cùng kỳ năm trước như: thu từ khu vực quốc doanh tăng 10,1%; lệ phí trước bạ tăng 20,5%; thuế thu nhập cá nhân tăng 10,8%; thuế bảo vệ môi trường tăng 53,8%; thu cấp quyền khai thác khoáng sản tăng 21%.