(BĐT) - Công ty CP Xi măng Bút Sơn (Vicem Bút Sơn) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2020 với doanh thu quý đạt 795,8 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Vicem Bút Sơn doanh thu quý 2 đạt 795,8 tỷ đồng

Vicem Bút Sơn doanh thu quý 2 đạt 795,8 tỷ đồng

Tuy vậy nhờ tiết giảm được chi phí và ghi nhận một khoản lợi nhuận khác, Vicem Bút Sơn vẫn bão lãi ròng tăng trưởng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 23,6 tỷ đồng. Qua đó giúp lãi ròng 6 tháng đầu năm đạt 35,1 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2018.

Tính đến thời điểm cuối quý II/2020, tổng tài sản của Vicem Bút Sơn đạt 3.548 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả (chủ yếu là nợ vay ngắn hạn) chiếm 60%.