(BĐT) - Thanh tra Bộ Tài chính cho biết, 6 tháng đầu năm 2020 đã thực hiện hơn 23.000 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra hơn 230.000 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 5.320 vụ; kiến nghị xử lý về tài chính hơn 27.000 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước hơn 5.700 tỷ đồng.

Riêng trong quý II/2020, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện gần 17.000 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra hơn 162.000 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ gần 4.000 vụ; kiến nghị xử lý về tài chính hơn 15.501 tỷ đồng.

Qua thanh tra, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị đã kiến nghị rà soát đôn đốc thu hồi nợ thuế và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp có vi phạm; chấn chỉnh công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng, công tác khảo sát, thiết kế, dự toán, công tác đấu thầu và các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án...