(BĐT) - Tại phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về đổi mới và phát triển doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, có thông tin doanh nghiệp phát hành trái phiếu với lãi suất rất cao, từ 12 - 14%/năm. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Ngân hàng Nhà nước sớm báo cáo việc này.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Phó Chủ tịch UBCKNN Phạm Hồng Sơn cho biết, thị trường trái phiếu doanh nghiệp vừa qua có sự phát triển tương đối nhanh. 6 tháng đầu năm 2019, tổng lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt khoảng 60.000 tỷ đồng, chủ yếu do các tập đoàn tư nhân lớn phát hành riêng lẻ cho đối tác, không phải phát hành ra công chúng.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định: “Doanh nghiệp có nhu cầu vốn mà họ phát hành được thì tốt, tăng vốn cho nền kinh tế. Nhưng nếu có bất thường, thiếu minh bạch hoặc thiếu an toàn thì phải chấn chỉnh". Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan lưu ý các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản phát hành trái phiếu khi đây không phải là kênh cần khuyến khích...