(BĐT) - Theo Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đăng ký mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) là 20,33 tỷ USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2017. 
Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn hấp dẫn nhất đối với nhà đầu tư nước ngoài. Ảnh: Gia Khoa

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn hấp dẫn nhất đối với nhà đầu tư nước ngoài. Ảnh: Gia Khoa

Ước tính giải ngân của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 8,37 tỷ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Từ đầu năm đến ngày 20/6/2018, cả nước có 1.366 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký cấp mới 11,8 tỷ USD, bằng 99,7% so với cùng kỳ năm 2017; 507 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 4,43 tỷ USD, bằng 86,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2018, cả nước có 2.749 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà ĐTNN với tổng giá trị vốn góp gần 4,1 tỷ USD, tăng 82,4% so với cùng kỳ 2017.

Trong số 17 ngành lĩnh vực thu hút nhà ĐTNN, công nghiệp chế biến, chế tạo hấp dẫn nhất với tổng số vốn đạt 7,91 tỷ USD, chiếm 38,9% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp đó là hoạt động kinh doanh bất động sản (5,54 tỷ USD, chiếm 27,3% tổng vốn đầu tư đăng ký); lĩnh vực bán buôn, bán lẻ (1,5 tỷ USD, chiếm 7,4% tổng vốn đầu tư đăng ký)...

Có 87 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, trong đó Nhật Bản đứng vị trí thứ nhất với tổng vốn đầu tư 6,47 tỷ USD, chiếm 31,8% tổng vốn đầu tư, Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký 5,06 tỷ USD, chiếm 24,9%. Nhà ĐTNN đã đầu tư vào 55 tỉnh thành phố và Hà Nội là địa phương thu hút ĐTNN nhiều nhất (5,87 tỷ USD, chiếm 28,9% tổng vốn đầu tư)...