(BĐT) - Công ty CP Bột giặt LIX (mã chứng khoán: LIX) mới công bố Báo cáo tài chính quý II và lũy kế 6 tháng đầu năm 2021.

Theo đó, quý II/2021, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 657 tỷ đồng, giảm 5%; lợi nhuận sau thuế đạt 40 tỷ đồng, giảm tới 17% so với quý II/2020.

Lũy kế 6 đầu năm, doanh thu thuần của Công ty giảm 14% xuống mức 1.355,6 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 105,2 tỷ đồng và sau thuế 84,2 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2021, Công ty đặt ra kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu thuần đạt 2.652 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 225 tỷ đồng, lần lượt giảm 8,6% và 23,1% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, Công ty đã đạt 51,1% chỉ tiêu doanh thu và 46,8% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tại thời điểm ngày 31/6/2021, tổng tài sản của LIX đạt 1.080 tỷ đồng, tăng 6% so với số liệu đầu năm.