(BĐT) - Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (mã chứng khoán: DRI) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý II và lũy kế 6 tháng đầu năm 2021.

Theo đó, doanh thu thuần quý II của Công ty đạt hơn 118 tỷ đồng, chủ yếu là doanh thu từ cao su tăng 29%; lợi nhuận trước thuế đạt 41,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 33,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ âm 26 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 242,9 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 63,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 49,8 tỷ đồng (cùng kỳ âm 21,5 tỷ đồng).

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 586,9 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế kỳ vọng đạt 60,6 tỷ đồng. Như vậy, 6 tháng đầu năm, Công ty đã hoàn thành 41,4% kế hoạch doanh thu và vượt gần 5% kế hoạch lợi nhuận cả năm.