(BĐT) - Tổng cục Thuế cho biết, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đến ngày 30/6 có 99,8% doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử. Cơ quan thuế đã phối hợp với 55 ngân hàng thương mại triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử. Tính đến 30/6, số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế đạt tỷ lệ 99,2% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động.

Trong công tác cải cách hành chính, Tổng cục Thuế đã triển khai hạ tầng kỹ thuật, hệ thống kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia và đã hoàn thành việc tích hợp 93 thủ tục thuế lên Cổng dịch vụ công quốc gia; đồng thời hoàn thành việc đơn giản hóa 2 thủ tục hành chính mức độ 3, điện tử hóa nâng lên mức độ 4. Theo đó, tổng số 93 thủ tục thuế được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia đều đạt mức độ 4.