(BĐT) - Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 2018 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho biết, doanh thu thuần từ cung cấp hàng hóa và dịch vụ đạt 1.871 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2017.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Về hoạt động tài chính, chênh lệch giữa doanh thu và chi phí tài chính 6 tháng 2018 đạt 30,5 tỷ đồng, tăng 107% từ 14,7 tỷ đồng lên 30,5 tỷ đồng. Tổng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm từ 25,4 tỷ đồng xuống còn 23,3 tỷ đồng. Điều này đã làm cho lợi nhuận ròng 6 tháng 2018 của VATM tăng trưởng 38% so với cùng kỳ 2017 từ 478,5 tỷ đồng lên 660,4 tỷ đồng.