(BĐT) - Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức TP. Cần Thơ, có 6 nhà thầu được chọn vào danh sách ngắn sẽ tham gia đấu thầu Gói thầu CT3-CS-TV08 Xây dựng Hệ thống thông tin quản lý rủi ro ngập (FRMIS) cho TP. Cần Thơ.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đây là gói thầu thuộc Dự án Phát triển TP. Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị; sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB). Việc lựa chọn nhà thầu thực hiện theo hướng dẫn của WB.

Trong 6 nhà thầu nêu trên, có 2 nhà thầu Hàn Quốc (đều sử dụng tư vấn phụ là nhà thầu Việt Nam). Cụ thể, Công ty Dongbu Engineering Co., Ltd. (DBE) có nhà thầu tư vấn phụ là Công ty CP Đầu tư và Phát triển VINCOTECH. Liên danh Công ty Yooshin Engineering Corporation - Công ty Toconet Hàn Quốc Co., Ltd. (TOCONET) sử dụng tư vấn phụ là Công ty CP Tư vấn xây dựng Thành Công.

Đối với 4 nhà thầu còn lại, Công ty Haskoning DHV Nederland B.V (Hà Lan) sử dụng 3 nhà thầu phụ, gồm 2 nhà thầu Việt Nam (Công ty TNHH HaskoningDHV Việt Nam, Công ty TNHH Tư vấn tài nguyên nước và môi trường Minh Long) và 1 nhà thầu Hà Lan (Công ty Deltares).

Liên danh Công ty International Centre for Environmental Management Pty., Ltd. (Australia) - Công ty ICEM Asia Consulting Pte., Ltd. (Singapore) - Công ty DHI Group (Đan Mạch) sử dụng nhà thầu tư vấn phụ là  Công ty CP Đầu tư và Công nghệ Minh Việt (Việt Nam).

Liên danh Công ty SCE (Pháp) - Công ty HKV Consultants Limited Liability Company (Hà Lan) sử dụng nhà thầu tư vấn phụ là Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam (Việt Nam).

Và nhà thầu cuối cùng là Liên danh Công ty SWS Consulting Engineering S.r.l (Italia) - Công ty BETA Studio (Italia), sử dụng nhà thầu tư vấn phụ là Công ty CP Tư vấn kỹ thuật quốc tế (Việt Nam).