(BĐT) - Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2019 vừa được ban hành, Chính phủ đã yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng thực chất, hiệu quả, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ; triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả 6 giải pháp để tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Giải pháp đầu tiên là tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản. Thứ hai là tăng cường tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do, nhất là CPTPP, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, giảm nhập siêu. Giải pháp thứ ba là thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, theo dõi sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp, các dự án lớn để tháo gỡ kịp thời các vướng mắc.

Thứ tư, Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh phát triển dịch vụ, nhất là những ngành dịch vụ bán buôn, bán lẻ, logistics, du lịch, công nghệ thông tin, tài chính, ngân hàng. Giải pháp tiếp theo là đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công và cuối cùng là tiếp tục cải thiện mạnh mẽ, thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh, nhất là một số văn bản quy định pháp luật đang gây vướng mắc, ảnh hưởng đến sự phát triển.