(BĐT) - Theo bà Trần Thị Hồng Minh, Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau khoảng 1 năm Luật Doanh nghiệp (DN) 2014 có hiệu lực, số lượng DN đăng ký tham gia thị trường tăng cao. 

Kể từ 1/7/2015 đến 1/7/2016, đã có 105.975 DN thành lập theo Luật DN mới, số vốn đăng ký đạt 767.970 tỷ đồng, tăng 27,8% về số DN và tăng 42,4% về số vốn so với cùng kỳ năm 2015.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, cả nước có thêm 54.501 DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 427.762 tỷ đồng, tăng 20% về số DN và tăng 51,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

Bà Trần Thị Hồng Minh cho rằng, những con số nêu trên phần nào cho thấy hiệu quả từ các cam kết mạnh mẽ của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Yếu tố này đã góp phần làm khởi sắc môi trường kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp của cộng đồng DN.