(BĐT) - Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC cho biết, trong các tháng đầu năm 2022, do dịch Covid-19 và tác động tiêu cực của việc tăng giá nguyên vật liệu đầu vào đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công một số công trình của Tổng công ty.

Theo đó, tổng sản lượng thực hiện 5 tháng đầu năm 2022 của UDIC đạt 1.351 tỷ đồng, bằng 69,5% so với cùng kỳ năm 2021; tổng doanh thu đạt 1.432 tỷ đồng, bằng 87,2%. Trong đó, sản lượng thực hiện của Công ty mẹ 5 tháng đầu năm là 388 tỷ đồng, bằng 110% so với cùng kỳ năm 2021; doanh thu 5 tháng đầu năm của Công ty mẹ đạt 304 tỷ đồng, bằng 124% so với cùng kỳ năm trước.

Lãnh đạo Tổng công ty cho biết, từ nay đến cuối năm 2022, UDIC sẽ tập trung hoàn thành các điều kiện khởi công xây dựng đối với Dự án Nhà ở xã hội (UDIC Ecotower) tại ô đất NO1, Khu đô thị Hạ Đình (Hà Nội); hoàn thành thủ tục chấp thuận đầu tư Dự án UDIC Riverside 2 và Dự án Trụ sở văn phòng tại lô đất B2 Yên Hòa (Hà Nội).