(BĐT) - Thông tin này vừa được Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam công bố tại Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) tháng 5/2018 diễn ra chiều ngày 30/5.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Tại Hội nghị, BHXH Việt Nam cho biết, trong tháng 5, toàn Ngành đã thực hiện chi BHXH, BHYT, BHTN là 29.143 tỷ đồng.

Tính riêng số lượt khám chữa bệnh BHYT, trong tháng 5, cả nước có khoảng 15,3 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT; lũy kế 5 tháng đầu năm có 70,6 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT.

Lũy kế đến hết tháng 5/2018, số chi BHXH, BHYT, BHTN toàn Ngành là 122.509 tỷ đồng, đạt 41,62% kế hoạch cả năm. Trong đó, chi BHXH từ nguồn ngân sách 18.472 tỷ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH 62.871 tỷ đồng, chi Quỹ BHTN 2.892 tỷ đồng và ước chi khám chữa bệnh BHYT là 38.272 tỷ đồng (chiếm 21,27% tổng số chi).

Trong khi đó, số thu toàn Ngành trong tháng 5 là 24.352 tỷ đồng, lũy kế hết tháng 5/2018 là 121.100 tỷ đồng, đạt 36,7% kế hoạch cả năm. Trong đó, thu BHXH là 83.615 tỷ đồng, thu BHTN là 5.631 tỷ đồng, thu BHYT là 31.852 tỷ đồng.