(BĐT) - Tổng cục Hải quan ước tính, xuất khẩu sản phẩm mây, tre, cói, thảm trong tháng 5/2021 đạt 80 triệu USD, tăng 1% so với tháng 4/2021 và tăng 113,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu mây, tre, cói, thảm đạt 356,47 triệu USD, tăng 76,8% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thảm vẫn là chủng loại xuất khẩu tăng trưởng mạnh nhất, 4 tháng đầu năm 2021 đạt 140,02 triệu USD, tăng 89,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Về thị trường, 4 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu mây, tre, cói, thảm sang EU đạt 68,73 triệu USD, tăng 57,6% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, xuất khẩu thảm sang EU tăng mạnh và là chủng loại được xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường này, đạt 23,13 triệu USD, tăng 133,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo thống kê, kim ngạch xuất khẩu mây, tre, cói, thảm sang Mỹ trong 4 tháng đầu năm 2021 đạt 111,62 triệu USD, tăng 111% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, xuất khẩu mặt hàng thảm đạt 58,90 triệu USD, tăng 119,7% so với cùng kỳ năm 2020.