(BĐT) - Thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 5/2021, xuất khẩu cà phê sụt giảm trên 1% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 4/2021. Cụ thể, xuất khẩu cà phê đạt 130.285 tấn, tương đương 243,54 triệu USD. Tuy nhiên, giá cà phê tăng nhẹ 0,2%, đạt 1.869,3 USD/tấn.

Lũy kế 5 tháng năm 2021, xuất khẩu cà phê giảm 12% về lượng, giảm 3% về kim ngạch nhưng tăng 7,6% về giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 715.263 tấn, tương đương tỷ 1,3 tỷ USD.

Trong 5 tháng đầu năm, cà phê của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Đức, chiếm 14% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước, đạt 178,67 triệu USD, giá tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Đông Nam Á là thị trường lớn thứ 2 về tiêu thụ cà phê Việt Nam giảm 3,5% về lượng, nhưng tăng 6,7% kim ngạch và tăng 10,6% về giá so với cùng kỳ, đạt 149,67 triệu USD. Xuất khẩu cà phê sang thị trường Mỹ giảm 24,7% về lượng, giảm 18,6% về kim ngạch nhưng tăng 8,1% về giá, đạt 101,09 triệu USD.

Thị trường Trung Quốc là điểm sáng duy nhất trong xuất khẩu cà phê, tăng 61% về lượng và tăng 52,7% kim ngạch so với cùng kỳ, đạt 52,8 triệu USD.