(BĐT) - Tổng công ty Phát điện 3 (GENCO3) vừa lựa chọn Liên danh 5 nhà thầu thực hiện Gói thầu Bảo hiểm cháy, nổ năm 2021 - 2022 cho một số đơn vị thành viên với giá hơn 96,826 tỷ đồng, giảm 273,2 triệu đồng so với giá gói thầu (đạt tỷ lệ giảm giá 0,2%).

5 nhà thầu liên danh để trúng thầu gồm: Tổng công ty CP Bảo hiểm Bưu điện (PTI), Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt (BV), Tổng công ty Bảo hiểm PVI, Tổng công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC), Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp ABIC.

Gói thầu nêu trên có 3 nhà thầu tham dự, trong đó 2 nhà thầu bị loại, gồm: Tổng công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam có hồ sơ dự thầu không hợp lệ, Tổng công ty CP Bảo hiểm Petrolimex bị loại ở bước đánh giá về tài chính.

Trong quá trình phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT), Bên mời thầu đã hiệu chỉnh tiêu chí đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, tiêu chuẩn đánh giá tình hình tài chính trước đây của nhà thầu…, nhưng không gia hạn thời gian phát hành hồ sơ (từ ngày 8 - 29/6/2021).

Nội dung chính của Gói thầu là bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc (áp dụng cho Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ 2.1 MR); bảo hiểm cháy, nổ và các bổ sung, mở rộng (áp dụng cho các tài sản còn lại); bảo hiểm gián đoạn kinh doanh theo sau bảo hiểm tài sản (chỉ áp dụng cho Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, không bao gồm Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ 2.1MR).