(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Bình vừa sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Đề án “Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” và 1 năm triển khai thực hiện Luật Đấu giá tài sản.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Hiện, toàn tỉnh có 11 đấu giá viên đang hoạt động hành nghề (trong đó có 8 đấu giá viên làm việc tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; 3 đấu giá viên làm việc tại các doanh nghiệp đấu giá tài sản). Các đấu giá viên đều được cấp chứng chỉ đấu giá theo quy định. Trong 5 năm qua, các đấu giá viên đã thực hiện gần 3.100 cuộc đấu giá tài sản với tổng giá trị bán được là trên 1.908 tỷ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm trên 219.647 triệu đồng.

Đối với việc triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản, qua 1 năm thực hiện, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp đã tổ chức 1.422 cuộc đấu giá thành với tổng giá trị bán được là trên 665 tỷ đồng, tổng giá trị chênh lệch so với giá khởi điểm là 138 tỷ đồng; các doanh nghiệp đấu giá tài sản đã tổ chức 180 cuộc đấu giá với tổng giá trị bán được là trên 73 tỷ đồng, tổng giá trị chênh lệch so với giá khởi điểm là trên 21 tỷ đồng.