(BĐT) - Theo số liệu cập nhật vừa được Tổng cục Hải quan công bố, trong 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 104,94 tỷ USD, tăng 29,6% so với cùng kỳ 2020, trong khi nhập khẩu đạt 103,31 tỷ USD, tăng 31,8%, cán cân thương mại thặng dư 1,63 tỷ USD.
Kim ngạch xuất khẩu tháng 4/2021 đạt 26,55 tỷ USD, giảm 10,5% so với tháng trước. Ảnh: Lê Tiên

Kim ngạch xuất khẩu tháng 4/2021 đạt 26,55 tỷ USD, giảm 10,5% so với tháng trước. Ảnh: Lê Tiên

Trong tháng 4, xuất khẩu và nhập khẩu có chiều hướng giảm so với tháng 3/2021, nhưng vẫn ở mức cao. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu đạt 26,55 tỷ USD, giảm 10,5% so với tháng trước.

Một số nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm là điện thoại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng; dệt may; đồ gỗ. Cụ thể, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt gần 3,9 tỷ USD, giảm 16,8%; điện thoại và linh kiện đạt 3,8 tỷ USD, giảm 17%; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt hơn 3 tỷ USD, giảm 12,4%; dệt may đạt 2,46 tỷ USD, giảm 9,7% và đồ gỗ đạt 1,4 tỷ USD, giảm 7,5%.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 4 đạt 27,77 tỷ USD, giảm 2,4% so với tháng trước. Có 6 nhóm hàng nhập khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên trong tháng 4. Nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất trong tháng 4 là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 5,68 tỷ USD, giảm 4,7% so với tháng trước; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt hơn 3,92 tỷ USD, giảm 2,3%; chất dẻo nguyên liệu đạt hơn 1 tỷ USD, giảm 17,4%.

3 nhóm hàng nhập khẩu chủ lực tăng trưởng dương là: vải đạt hơn 1,4 tỷ USD, tăng 29,6%; điện thoại và linh kiện đạt 1,34 tỷ USD, tăng 5%; sắt thép đạt gần 1,1 tỷ USD, tăng 0,6%.