(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, trong 4 tháng đầu năm, Thanh tra Bộ Tài chính đã kiến nghị xử lý về tài chính 14.718,157 tỷ đồng. Trong đó, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 2.664,505 tỷ đồng; kiến nghị khác 11.499,188 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 554,464 tỷ đồng. Số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước là 1.147,810 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đó là kết quả từ việc thực hiện 11.775 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra 126.929 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 1.770 vụ.

Trong tháng 5, Thanh tra Bộ Tài chính triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021; tập trung ban hành kết luận các cuộc thanh tra đã kết thúc bảo đảm thời gian và chất lượng theo quy định; tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3581/VPCP - V.I về việc xử lý tình trạng khiếu kiện đông người tại các cơ quan trung ương và Kế hoạch số 383/KH-TTCP về việc phối hợp tổ chức tiếp công dân, bảo đảm an ninh, trật tự.