(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, tiến độ cổ phần hóa tại các doanh nghiệp nhà nước hiện khá chậm khi 4 tháng đầu năm không có doanh nghiệp nào cổ phần hóa.
Tiến độ cổ phần hóa đang diễn ra rất chậm. Ảnh: Internet

Tiến độ cổ phần hóa đang diễn ra rất chậm. Ảnh: Internet

Cũng trong thời gian này, Bộ Tài chính nhận được báo cáo cổ phần hóa của 3 đơn vị sự nghiệp công lập tại tỉnh Hậu Giang (đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa trong năm 2019).

Lũy kế giai đoạn 2016 - tháng 4/2020, đã có 174 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng giá trị doanh nghiệp là 443.126 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 206.748 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong 174 doanh nghiệp đã cổ phần hóa chỉ có 36/128 doanh nghiệp cổ phần hóa thuộc danh mục cổ phần hóa theo Công văn số 991/TTg-ĐMDN và Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đạt 28% kế hoạch), số doanh nghiệp còn phải thực hiện cổ phần hóa theo kế hoạch tính đến hết năm 2020 là 92 doanh nghiệp.

Về tình hình thoái vốn, trong 4 tháng đầu năm nay, có 6 doanh nghiệp thuộc danh mục phải thoái vốn theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg với giá trị 84 tỷ đồng, thu về 241 tỷ đồng; các tập đoàn, tổng công ty thực hiện thoái vốn với giá trị 318 tỷ đồng, thu về 551 tỷ đồng.

Lũy kế tổng số thoái vốn từ năm 2016 - tháng 4/2020: thoái 25.172 tỷ đồng, thu về 171.865 tỷ đồng. Trong đó: thoái vốn nhà nước tại 98 đơn vị thuộc Quyết định số 1232/QĐ-TTg với giá trị 4.788 tỷ đồng, thu về 9.206 tỷ đồng.

Những đơn vị còn nhiều doanh nghiệp phải thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg với giá trị lớn là: Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng (còn phải thoái vốn tại 8/11 tổng công ty cổ phần); TP. Hà Nội (còn phải thoái vốn tại 31/34 doanh nghiệp).

Lũy kế từ năm 2017 đến tháng 4/2020: cả nước đã thoái 3.785 tỷ đồng, thu về 110.392 tỷ đồng (bao gồm khoản thoái 3.436 tỷ đồng, thu về 109.965 tỷ đồng tại Sabeco) tại các doanh nghiệp ngoài Quyết định số 1232/QĐ-TTg. Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thực hiện thoái 16.597 tỷ đồng, thu về 52.266 tỷ đồng.