(BĐT) - Theo Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 4 tháng đầu năm 2019, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt 149,5 triệu USD, bao gồm cả vốn đăng ký mới và điều chỉnh tăng thêm.
 
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Xét theo lĩnh vực, hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài với tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh tăng thêm là 81,7 triệu USD, chiếm 54,7% tổng vốn đầu tư. Lĩnh vực ngân hàng đứng thứ hai với 36 triệu USD và chiếm 24,1% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ ba là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ với 16,4 triệu USD, chiếm 11% tổng vốn đầu tư.

Xét theo địa bàn, Việt Nam đã đầu tư sang 23 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó, Tây Ban Nha là địa bàn dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, với 1 dự án có quy mô vốn là 59,8 triệu USD (chiếm 40% tổng vốn đầu tư). Campuchia xếp thứ 2 với tổng vốn cấp mới và tăng thêm là 37,9 triệu USD, chiếm 25,3% tổng vốn đầu tư. Malaysia vươn lên vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư gần 14 triệu USD, chiếm 9,3% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Hoa Kỳ, Nam Phi, Canada...