(BĐT) - Theo số liệu từ Bộ Tài chính, trong tháng 4/2021, Chính phủ đã trả nợ khoảng 17.235 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 12.535 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 4.700 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Lũy kế 4 tháng đầu năm, tổng trả nợ của Chính phủ khoảng 117.835 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 97.904 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 19.931 tỷ đồng.

Trong tháng 4 năm 2021 đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ 25,4 triệu USD. Lũy kế đến 30/4/2021 đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 557 triệu USD (tương đương khoảng 12.851 tỷ đồng), trong đó cấp phát khoảng 379 triệu USD, cho vay lại khoảng 178 triệu USD.