(BĐT) - Bên mời thầu - Trung tâm Cung ứng Vật tư Viễn thông TP.HCM (thuộc VNPT TP.HCM) vừa tổ chức mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT) Gói thầu Mua sắm dây thuê bao quang. 
Gói thầu Mua sắm dây thuê bao quang gồm 3 phần thầu, với tổng giá trị bảo đảm dự thầu lên tới 5,6 tỷ đồng. Ảnh: Nguyễn Văn

Gói thầu Mua sắm dây thuê bao quang gồm 3 phần thầu, với tổng giá trị bảo đảm dự thầu lên tới 5,6 tỷ đồng. Ảnh: Nguyễn Văn

Đây là gói thầu lớn thuộc Kế hoạch Mua sắm tập trung dây thuê bao quang cho các VNPT tỉnh, thành phố phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào) năm 2019. Gói thầu có 3 phần gồm: phần dây thuê bao đệm chặt LSZH, phần dây thuê bao đệm chặt LLDPE và phần dây thuê bao đệm lỏng.

Theo thông báo mời thầu, gói thầu nêu trên có giá trị bảo đảm dự thầu lên tới 5,6 tỷ đồng. Cụ thể, Phần dây thuê bao đệm chặt LSZH có giá trị bảo đảm dự thầu là 2,7 tỷ đồng; tương ứng với Phần dây thuê bao đệm chặt LLDPE là 1,6 tỷ đồng và với Phần dây thuê bao đệm lỏng là 1,3 tỷ đồng. Gói thầu có thời gian phát hành HSMT từ ngày 11/3 - 1/4/2019. Thời gian thực hiện hợp đồng là 15 tháng. Gói thầu sử dụng nguồn vốn sản xuất kinh doanh, hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Theo Bên mời thầu, có 9 nhà thầu mua HSMT, gồm: Công ty CP Thiết bị Bưu điện, Công ty CP Dây và Cáp Sacom, Công ty CP Vật liệu điện và Viễn thông Sam Cường, Công ty TNHH MTV Cáp quang, Công ty TNHH Thương mại Thoại Anh, Công ty CP Cáp nhựa Vĩnh Khánh, Công ty CP Viễn thông Telvina Việt Nam, Công ty CP Thương mại và Xây lắp Thái Bình Dương và Công ty CP Recoin.

Đến thời điểm đóng thầu, có 4 nhà thầu nộp HSDT theo đúng quy định, gồm: Liên danh Công ty CP Thiết bị Bưu điện - Công ty CP Dây và Cáp Sacom (Liên danh POSTEF-SACOM); Liên danh Công ty CP Thiết bị Bưu điện - Công ty CP Cáp quang Việt Nam - Công ty CP Dây và Cáp Sacom (Liên danh POSTEF – VINAOFC - SACOM); Liên danh Công ty TNHH MTV Cáp quang - Công ty CP Viễn thông Telvina cáp - Công ty CP Viễn thông Telvina Việt Nam - Công ty CP Vật liệu điện và Viễn thông Sam Cường (Liên danh FOCAL - VINACAP - TELVINA - SAMETEL); Công ty CP Recoin. Trong số này, Công ty CP Recoin nộp HSDT theo đường bưu điện, không cử đại diện tham gia buổi mở thầu.

Theo Biên bản mở thầu, có 3 trong số 4 nhà thầu dự thầu cung cấp hàng mẫu và đã được Bên mời thầu lập biên bản giao nhận hàng mẫu trước thời điểm mở thầu.

Liên danh POSTEF - SACOM tham gia Phần dây thuê bao đệm chặt LSZH, có hiệu lực HSDT là 150 ngày kể từ ngày 1/4/2019, thời gian thực hiện hợp đồng là 15 tháng. Liên danh này cung cấp thư bảo lãnh dự thầu của ngân hàng trị giá 2,7 tỷ đồng. Thời gian hiệu lực của bảo lãnh dự thầu là 270 ngày kể từ 10 giờ 00 ngày 1/4/2019.

HSDT của Công ty Recoin (địa chỉ tại tỉnh Bắc Ninh) gồm 1 bản gốc HSĐXKT và 1 bộ HSĐXTC (không niêm phong). Nhà thầu này tham gia 2 phần thầu nhưng không cung cấp bảo lãnh dự thầu và không có hàng mẫu kèm theo HSDT.

Liên danh POSTEF – VINAOFC - SACOM tham gia Phần dây thuê bao đệm chặt LLDPE và Phần dây thuê bao đệm lỏng, có hiệu lực HSDT là 150 ngày, thời gian thực hiện hợp đồng là 15 tháng. Liên danh này đã cung cấp hai thư bảo lãnh dự thầu của ngân hàng với giá trị tương ứng là 2,9 tỷ đồng (Phần dây thuê bao đệm chặt LLDPE) và 1,6 tỷ đồng (Phần dây thuê bao đệm lỏng). Thời gian hiệu lực của bảo lãnh dự thầu là 210 ngày kể từ 10 giờ 00 ngày 1/4/2019.

Liên danh FOCAL - VINACAP - TELVINA - SAMETEL tham gia cả 3 phần, hiệu lực của HSDT trong vòng 150 ngày kể từ 1/4/2019. Thời gian thực hiện hợp đồng của liên danh này là 15 tháng. Liên danh đã cung cấp 4 thư bảo lãnh dự thầu của 4 ngân hàng. Cụ thể, FOCAL cung cấp thư bảo lãnh có giá trị 1,680 tỷ đồng (hiệu lực từ 10 giờ 00 ngày 1/4/2019 đến 10 giờ 00 ngày 8/10/2019); tương ứng với VINACAP là 1,9936 tỷ đồng (hiệu lực trong 185 ngày kể từ 1/4/2019), với TELVINA là 1,0864 tỷ đồng (hiệu lực trong 190 ngày kể từ 1/4/2019) và với SAMETEL là 840 triệu đồng (hiệu lực trong 180 ngày kể từ 1/4/2019).

HSDT của Công ty Recoin (địa chỉ tại tỉnh Bắc Ninh) gồm 1 bản gốc HSĐXKT và 1 bộ HSĐXTC (không niêm phong). Hiệu lực của HSDT là 160 ngày kể từ 1/4/2019. Thời gian thực hiện hợp đồng là 15 tháng. Nhà thầu này tham gia 2 phần thầu nhưng không cung cấp bảo lãnh dự thầu và không có hàng mẫu kèm theo HSDT.

Sau khi công bố các thông tin chủ yếu trong HSĐXKT, Bên mời thầu đã tiến hành niêm phong HSĐXTC của các nhà thầu. Việc đóng/mở thầu đã được Trung tâm Cung ứng vật tư viễn thông TP.HCM tổ chức đúng trình tự và quy định.