(BĐT) - Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài Vinacomin (bên mời thầu) vừa công bố Liên danh Công ty CP Kim khí Thành Đô - Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh thương mại vận tải Hà Nội - Công ty CP Công nghiệp Á Châu - Công ty CP Hoàng Hậu đã trúng thầu Gói thầu số 02 Thuê ngoài vận chuyển đất đá năm 2019, với giá trúng thầu 318,969 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Thời gian thực hiện hợp đồng của Gói thầu là 325 ngày, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Theo tìm hiểu, 4 công ty trên đã từng trúng một số gói thầu vận chuyển đất đá của các đơn vị thuộc Vinacomin.

Trong đó, một số nhà thầu đã từng trúng những gói thầu có giá trị lớn do chính Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài Vinacomin làm bên mời thầu. Đơn cử: Công ty CP Kim khí Thành Đô và Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh thương mại vận tải Hà Nội đã liên danh cùng 3 nhà thầu khác trúng Gói thầu Vận chuyển đất đá năm 2018, với giá trúng thầu 176,4 tỷ đồng. Công ty CP Công nghiệp Á Châu trúng Gói thầu số 3 Thuê ngoài vận chuyển đất đá năm 2018, với giá trúng thầu 45,42 tỷ đồng. Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh thương mại vận tải Hà Nội trúng thầu Gói thầu số 01 Thuê ngoài vận chuyển đất đá năm 2016…

Khác với 3 nhà thầu nêu trên, Công ty CP Hoàng Hậu dù chưa từng trúng gói thầu vận chuyển đất đá nào do Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài Vinacomin làm bên mời thầu, nhưng nhà thầu này lại trúng nhiều gói thầu tương tự tại các đơn vị khác của Vinacomin.