(BĐT) - Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đang bùng nổ trên thế giới, dù muốn hay không, cũng sẽ tác động ngày càng sâu rộng vào đời sống kinh tế xã - hội của Việt Nam: Từ quản lý nhà nước đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, từ  đời sống, sinh hoạt đến thói quen tiêu dùng của mỗi người dân... 
4.0 - CUỘC CÁCH MẠNG TƯ DUY

Trước ngưỡng cửa cuộc chơi lớn, nếu tận dụng được cơ hội, Việt Nam sẽ đổi mới sáng tạo thành công, tạo ra sự đột phá để thu hẹp khoảng cách phát triển so với các nước, đưa đất nước đến nhanh hơn mục tiêu thịnh vượng. Nhân dịp Quốc khánh 2.9, Báo Đấu thầu xuất bản Chuyên đề đặc biệt: “4.0 - Cuộc cách mạng tư duy” nhằm đánh giá, phân tích các cơ hội, lĩnh vực có thể ứng dụng thành công CMCN 4.0 cũng như các thách thức đặt ra đối với Việt Nam trong thời gian tới.