(BĐT) - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia phục vụ xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia và Chính phủ điện tử. Dự án có tổng mức đầu tư 398 tỷ đồng, sử dụng ngân sách nhà nước.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý III/2021, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam (Bên mời thầu) sẽ lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Lập thiết kế thi công, dự toán chi tiết hạng mục hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin (giá gói thầu 0,755 tỷ đồng, đấu thầu rộng rãi qua mạng); Gói thầu Thẩm định giá thiết bị (giá gói thầu 0,35 tỷ đồng, chỉ định thầu); Gói thầu Thẩm tra thiết kế thi công, dự toán hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin (giá gói thầu 0,043 tỷ đồng, chỉ định thầu).