321/414 đại biểu Quốc hội không đồng ý chuyển việc quản lý, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ GTVT sang Bộ Công an. 302 đại biểu không đồng tình việc tách luật.

Đa số đại biểu không đồng ý tách luật cũng như giao Bộ Công an quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Đa số đại biểu không đồng ý tách luật cũng như giao Bộ Công an quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Ngày 17/10, Tổng thư ký Quốc hội đã gửi xin ý kiến các đại biểu Quốc hội về một số nội dung của dự án luật Giao thông đường bộ sửa đổi và luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao tông đường bộ qua phần mềm của Quốc hội.

Theo đó, Tổng thư ký Quốc hội lấy ý kiến đại biểu Quốc hội về 3 nội dung. Thứ nhất là có tách nội dung bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong luật Giao thông đường bộ để ban hành luật riêng về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ hay không.

Thứ 2 là đề xuất Chính phủ về việc thay đổi thẩm quyền quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ GTVT sang Bộ Công an.

Thứ 3, về thời điểm thông qua luật (kể cả tách hoặc không tách). Trong đó, một là thông qua tại kỳ họp 11 của khóa XIV, hai là thông qua tại kỳ họp 2, Quốc hội khóa XV.

Theo kết quả tổng hợp xin ý kiến Quốc hội được gửi tới đại biểu vào trưa nay, 17/11, về việc có tách luât hay không, có 104/414 đại biểu đồng ý với việc tách luật, chiếm 25,12%. Trong khi đó, có 302 đại biểu không đồng ý tách luật (72,95%).

8 đại biểu không chọn phương án nào và 12 đại biểu có ý kiến khác.

Về đề xuất chuyển thẩm quyền sát hạch, đào tạo, cấp giấy phép lái xe cho Bộ Công an, có 86/414 đại biểu Quốc hội đồng ý (chiếm 20,77%). 321/414 đại biểu không đồng ý (77,54%).

Có 7 đại biểu không chọn phương án (đồng ý hay không đồng ý) và 9 đại biểu có ý kiến khác.

Về thời điểm thông qua luật, 153/414 đại biểu chọn thời điểm là kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV (36,96%).

Trong khi đó, 251/414 (60,63%) đại biểu chọn kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

10 đại biểu không chọn phương án nào trong khi 36 đại biểu có ý kiến khác.

Trước đó, trong ngày hôm qua, 16/11, khi thảo luận luật Giao thông đường bộ sửa đổi và luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ - được tách ra từ luật Giao thông đường bộ sửa đổi, nhiều đại biểu Quốc hội đã đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin ý kiến đại biểu về vấn đề có tách thành 2 luật riêng hay không và có giao thẩm quyền quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ GTVT sang Bộ Công an hay không.

Nhiều đại biểu cũng đề nghị lùi luật này sang Quốc hội khóa XV để có nhiều thời gian chuẩn bị.

Theo Thanh niên