(BĐT) - Theo Bộ Tài chính, lũy kế 3 tháng đầu năm 2017 đã có 7 doanh nghiệp nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa. Tổng giá trị thực tế của 7 doanh nghiệp này là 1.855 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 379 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Về tình hình thực hiện thoái vốn, trong 3 tháng, các đơn vị đã thoái được 3.072 tỷ đồng giá trị thực tế vốn nhà nước tại DN, thu về 14.236 tỷ đồng. Trong đó, đối với 5 lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm, ngân hàng - tài chính, bất động sản, quỹ đầu tư, các tập đoàn, tổng công ty đã thoái vốn được 35,8 tỷ đồng, thu về 36,3 tỷ đồng.

Ngoài việc thoái vốn tại 5 lĩnh vực nêu trên, các tập đoàn, tổng công ty đã thoái vốn được 1.703 tỷ đồng, thu về 2.061 tỷ đồng; SCIC đã bán vốn tại 15 doanh nghiệp với giá trị là 1.333 tỷ đồng, thu về 12.139 tỷ đồng (bao gồm số thoái vốn của SCIC tại Vinamilk với giá trị 783,7 tỷ đồng, thu về 11.286,4 tỷ đồng).