(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, chi trả nợ của Chính phủ trong tháng 3/2020 (tính đến 23/3/2020) khoảng 25.588 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 17.678 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 7.911 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Lũy kế 3 tháng đầu năm (tính đến 20/3/2020), tổng trả nợ của Chính phủ khoảng 112.769 tỷ đồng (tương đương với 31% kế hoạch cả năm), trong đó trả nợ trong nước khoảng 79.899 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 32.869 tỷ đồng.

Trong 3 tháng đầu năm 2020, Chính phủ đã ký kết 1 hiệp định vay vốn nước ngoài với Ngân hàng Thế giới trị giá khoảng 80 triệu USD.

Riêng trong tháng 3 năm 2020, Chính phủ thực hiện rút vốn vay nước ngoài khoảng 92 triệu USD, trong đó cấp phát khoảng 75 triệu USD, cho vay lại khoảng 18 triệu USD. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2020, giải ngân nguồn vay vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài khoảng 424 triệu USD (tương đương khoảng 9.834 tỷ đồng), trong đó cấp phát khoảng 335 triệu USD, vốn vay về cho vay lại khoảng 88 triệu USD.