(BĐT) - Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, sau khoảng 10 tháng thi công, các gói thầu xây lắp thuộc Dự án Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đạt giá trị sản lượng khoảng 573,45/2.667,7 tỉ đồng, tương đương đạt khoảng 21,5%.
Thi công đắp cát gia tải tên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Ảnh: Cửu Long

Thi công đắp cát gia tải tên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Ảnh: Cửu Long

Cụ thể, ba gói thầu xây lắp gồm: XL01 (thi công xây dựng đoạn km107+363,08 đến km113+500, nút giao Quốc lộ 80); XL02 (thi công xây dựng đoạn km113+500 đến km120+500) và XL03 (thi công xây dựng đoạn km120+500 đến km130+337, nút giao Đường tỉnh-908 và nút giao Chà Và).

Theo Chủ đầu tư, Dự án Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ hiện đã hoàn thành toàn bộ công tác đắp cát đến cao độ cắm bấc thấm các đoạn không vướng mặt bằng đắp cát (đạt 100%); đường gom đạt 44,65%; tập kết cát gia tải đạt 25,9%; thi công mố trụ 10 trên 64 bệ (đạt 16%)… Công tác thi công cầu đang đồng loạt triển khai 15/15 cầu trên toàn tuyến.

Công tác giải phóng mặt bằng Dự án cũng đạt nhiều kết quả khả quan. Các địa phương đã bàn giao cho nhà thầu được 22,38/22,97 km (đạt 97%). Trong đó, tỉnh Vĩnh Long đã bàn giao được 12,09/12,53 km (đạt 96%) và tỉnh Đồng Tháp đã bàn giao được 10,29/10,44 km (đạt 98%).