(BĐT) - Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và UBND 3 tỉnh Hà Giang, Vĩnh Phúc, Thừa Thiên - Huế vừa ký kết các hiệp định tài trợ cho Dự án Phát triển các đô thị xanh, với tổng giá trị 223,87 triệu USD.
Huế là một trong ba thành phố được thụ hưởng khoản tài trợ của ADB để cải thiện các dịch vụ hạ tầng đô thị xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Ảnh: Hoài Tâm

Huế là một trong ba thành phố được thụ hưởng khoản tài trợ của ADB để cải thiện các dịch vụ hạ tầng đô thị xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Ảnh: Hoài Tâm

Trong tổng vốn đầu tư Dự án, có 3 triệu USD viện trợ không hoàn lại từ Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) và 3 triệu USD viện trợ từ Quỹ Tín thác Thích ứng Biến đổi khí hậu đô thị (UCCRFT), được hỗ trợ bởi Quỹ Rockefeller và các chính phủ Thụy Sĩ, Vương quốc Anh. Ngoài ra, hỗ trợ kỹ thuật đi kèm Dự án trị giá 12,8 triệu USD, trong đó 10,8 triệu USD sẽ được tài trợ bởi GEF và 2 triệu USD từ UCCRTF.

Dự kiến, Dự án hoàn thành vào tháng 12/2023, sẽ giúp 3 thành phố  Hà Giang, Vĩnh Yên và Huế cải thiện các dịch vụ cơ sở hạ tầng đô thị xanh và thích ứng cũng như tăng quy mô ứng phó biến đổi khí hậu, mang lại lợi ích cho khoảng 116.000 hộ gia đình, trong đó có 6.100 hộ nghèo và cận nghèo. Đối với tất cả tiểu dự án, các UBND tỉnh - cơ quan chủ quản - sẽ được tăng cường năng lực thể chế trong quản lý phát triển đô thị.

Ông Eric Sidgwick, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam, chia sẻ: “ADB sẽ giúp Hà Giang, Vĩnh Yên và Huế tích hợp những cấu phần xanh đặc trưng trong cơ sở hạ tầng đô thị của thành phố, ví dụ như: chiếu sáng đường phố tiết kiệm năng lượng và kè bờ với các đặc điểm tự nhiên. Dựa trên hỗ trợ của ADB về xây dựng các Kế hoạch Hành động Thành phố Xanh cho 3 thành phố, Dự án này sẽ là minh chứng cho thấy sự kết hợp đúng đắn giữa quy hoạch đô thị tổng hợp và phối hợp tài trợ có thể giúp cải thiện tính đáng sống, tính thích ứng và cơ hội kinh tế ở các thành phố như thế nào”.