(BĐT) - Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung cho biết, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Đường dây 500 kV Nhiệt điện Quảng Trị. 
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Tổng mức đầu tư của giai đoạn này là 200 tỷ đồng. Theo đó, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung đang chuẩn bị lựa chọn tư vấn khảo sát xây dựng, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và các báo cáo chuyên ngành của Dự án; tư vấn thẩm tra thiết kế cơ sở; tư vấn giám sát công tác khảo sát xây dựng giai đoạn báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.