(BĐT) - UBND tỉnh Phú Thọ vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án Khu nhà ở đô thị Thanh Sơn, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, quý III/2020 sẽ bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Dự án Khu nhà ở đô thị Thanh Sơn có tổng chi phí thực hiện là 1.191,84 tỷ đồng. Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (bao gồm chi phí hỗ trợ, tái định cư nếu có) dự kiến là 45,298 tỷ đồng. Thời gian thực hiện Dự án là từ quý I/2021 đến quý IV/2026.

Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư vào đầu tháng 3/2020 và tổ chức sơ tuyển nhà đầu tư vào cuối tháng 3/2020 đến đầu tháng 5/2020. Hai nhà đầu tư trúng sơ tuyển là Công ty CP Bất động sản Hano-Vid (địa chỉ tại Hà Nội) và Công ty CP May - Diêm Sài Gòn (địa chỉ tại TP.HCM).