(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam, với tổng vốn đầu tư 2.748,61 tỷ đồng, trong đó, vốn vay Ngân hàng Thế giới là 1.832,10 tỷ đồng; còn lại là vốn đối ứng trong nước.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đây là dự án nhóm A, mục tiêu nhằm tăng cường khả năng tiếp cận đến các dịch vụ cơ sở hạ tầng thích ứng và nâng cao năng lực lập kế hoạch và quản lý phát triển thích ứng với rủi ro thiên tai. Quy mô đầu tư xây dựng mới 6 cầu vượt sông Trường Giang, gồm: cầu Bình Dương, cầu Hưng Mỹ, cầu Bình Nam, cầu Tỉnh Thủy, cầu Tam Thanh (QL40B) và cầu Tam Tiến (trên tuyến N5); nạo vét sông Trường Giang với tổng chiều dài tuyến luồng khoảng 60 km; xây dựng kè bảo vệ tại các điểm xung yếu; xây dựng tổ hợp công trình kênh, cống, đập hỗ trợ thoát lũ khu vực Tam Kỳ.

Theo đó, giao UBND tỉnh Quang Nam giữ vai trò cơ quan chủ quản dự án. Thời gian thực hiện từ năm 2022 - 2027.