(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tân Lập, tỉnh Long An.
Quy mô sử dụng đất của Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tân Lập, tỉnh Long An là 244,74 ha

Quy mô sử dụng đất của Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tân Lập, tỉnh Long An là 244,74 ha

Theo Quyết định, nhà đầu tư là Công ty TNHH Saigontel Long An. Quy mô sử dụng đất 244,74 ha, địa điểm thực hiện tại xã Tân Lập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Tổng vốn đầu tư của Dự án là 2.590,422 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Nhà đầu tư là 440,372 tỷ đồng.

Tiến độ thực hiện Dự án không quá 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất. Nhà đầu tư thực hiện Dự án sau khi được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. UBND tỉnh Long An chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An hướng dẫn Nhà đầu tư về tiến độ thực hiện Dự án, trong đó lưu ý tiến độ góp vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư để thực hiện Dự án phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai.

Thời gian hoạt động của Dự án kéo dài 50 năm kể từ ngày được quyết định chủ trương đầu tư.