(BĐT) - Tổng cục Thuế cho biết, đến nay có 2.354 doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử. Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn bằng phương thức điện tử là 1.695 hồ sơ, với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là 8.492 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Hiện hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc. Tính đến ngày 20/3/2020 có 758.676 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,91% doanh nghiệp đang hoạt động, số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận là hơn 2,2 triệu hồ sơ.

Tổng cục Thuế đã phối hợp với với 55 ngân hàng thương mại (đã hoàn thành kết nối nộp thuế điện tử với Tổng cục Thuế) triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử. Tính đến 20/3/2020, số lượng doanh nghiệp đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 756.712 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 99,65%.