TPH, DBD, TTH, PMC, THI, VTC, LBM, PSW, LHC, VNL, CLL và DQC thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền...
Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

TPH, DBD, TTH, PMC, THI, VTC, LBM, PSW, LHC, VNL, CLL và DQC thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 15/5/2019, Công ty Cổ phần In Sách kiáo khoa tại Tp. Hà Nội (mã TPH-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (người sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/3/2019.

* Ngày 4/4/2019, Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) (mã DBD-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/3/2019.

* Ngày 10/4/2019, Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic (mã PMC-HNX) trả cổ tức bằng tiền phần còn lại năm 2018 với tỷ lệ 14%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/3/2019.

* Ngày 16/4/2019, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (mã TTH-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỉ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/3/2019.

* Ngày 2/4/2019, Công ty Cổ phần Thiết bị điện (mã THI-HOSE) chi trả tạm ứng cổ tức lần 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2019.

* Ngày 10/4/2019, Công ty Cổ phần Viễn thông VTC (mã VTC-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/3/2019.

* Ngày 17/4/2019, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (mã LBM-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2/2018 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/3/2019.

* Ngày 11/4/2019, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ (mã PSW-HNX) trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/3/2019.

* Ngày 19/4/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng (mã LHC-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/3/2019.

* Ngày 19/4/2019, Công ty Cổ phần Logistics Vinalink (mã VNL-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 27/3/2019.

* Ngày 8/4/2019, Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái (mã CLL-HOSE) trả tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 27/3/2019.

* Ngày 10/4/2019, Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (mã DQC-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 27/3/2019.

Theo VnEconomy